Home »Game hành động » Game đế chế offline

Game đế chế offline

Saturday ,21/07/2012, 8:28 PM (GMT+7)
Game đế chế offline

Hướng dẫn chơi game đế chế offline

Là tổng tư lệnh quân đội của đế chế Arkeia, bạn được hoàng đế giao cho nhiệm vụ dẫn quân đi chinh phạt các thế lực xấu và mở mang bờ cõi. Liệu bạn có thể hoàn thành trọng trách này.

Dùng  chơi game,  ~   chọn nhanh loại quân.

Chúc bạn chơi vui và ghi điểm! :)

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 7.2/10 (35 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: +3 (from 17 votes)
Game đế chế offline, 7.2 out of 10 based on 35 ratings
trên Facebook .

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Game đế chế offline

Leave a Comment