Home »Game hành động » Game biệt kích siêu hạng mới

Game biệt kích siêu hạng mới

Friday ,06/07/2012, 9:15 PM (GMT+7)
Game biệt kích siêu hạng mới

Nhiệm vụ của bạn là tiêu diệt toàn bộ kẻ thù và thực hiện những mệnh lệnh từ cấp trên.

Cách chơi:

Sử dụng chuột  để ngắm và bắn.

Nhấn phím  để thay đạn.

Nhấn phím  để quan sát bản đồ.

Nhấn phím  và  để bật và tắt ống ngắm.

Chúc bạn chwoi vuiv à ghi điểm! :)

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 7.7/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: -2 (from 2 votes)
Game biệt kích siêu hạng mới, 7.7 out of 10 based on 3 ratings
trên Facebook .

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Game biệt kích siêu hạng mới

Leave a Comment