Home »Game bắn xe tăng » Game bắn xe tăng 9

Game bắn xe tăng 9

Friday ,09/09/2011, 2:16 AM (GMT+7)
Game bắn xe tăng 9

Hướng dẫn: Dùng các phím A|S|D|W để di chuyển với đối vơi người chơi 1. Sử dụng các phím mũi tên để di chuyển đối với người chơi 2.
Phím “J” bắn

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 2.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: -2 (from 2 votes)
Game bắn xe tăng 9, 2.0 out of 10 based on 2 ratings
trên Facebook .

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Game bắn xe tăng 9

Leave a Comment