Home »Chicken attack » Game Soko bắn súng

Game Soko bắn súng

Wednesday ,15/08/2012, 9:21 PM (GMT+7)
Game Soko bắn súng

Hướng dẫn chơi game Soko bắn súng

Cách chơi:

Sử dụng chuột  để băns

Chúc bạn chơi vui và ghi điểm! :)

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: +1 (from 1 vote)
trên Facebook .

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Game Soko bắn súng

Leave a Comment