Home »Chicken attack » Game phòng thủ nông trại

Game phòng thủ nông trại

Friday ,31/08/2012, 9:15 PM (GMT+7)
Game phòng thủ nông trại

Hướng dẫn chơi gmae phòng thủ nông trại

Nhiệm vụ của bạn là bố trí lực lượng nông phu phòng thủ để không con gia súc nào có thể thoát khỏi nông trại.

Cách chơi:

Sử dụng chuột  để thực hiện các thao tác.

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)
trên Facebook .

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Game phòng thủ nông trại

Leave a Comment