Home »agent m69 game » Game Blam blam

Game Blam blam

Sunday ,05/08/2012, 1:58 PM (GMT+7)
Game Blam blam

HƯớng dẫn chơi game blam blam

Cách chơi:

Sử dụng chuột  để ngắm và bắn.

Chúc bạn chơi vui và ghi điểm! :)

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 5.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: +1 (from 1 vote)
Game Blam blam, 5.5 out of 10 based on 2 ratings
trên Facebook .

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Game Blam blam

Leave a Comment