Home »Agent Combat Game » Game pháo đài cuối cùng

Game pháo đài cuối cùng

Friday ,20/07/2012, 9:23 PM (GMT+7)
Game pháo đài cuối cùng

Hướng dẫn chơi game pháo đài cuối cùng

Con người đang cố gắng đánh chiếm sao Hỏa, bạn hãy giúp người sao Hỏa bảo vệ hành tinh của họ bằng việc điều khiển tháp pháo tấn công duy nhất còn lại.

Dùng  chơi game.

Chúc bạn chơi vui và ghi điểm! :)

VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 6.0/10 (7 votes cast)
VN:F [1.9.18_1163]
Rating: 0 (from 0 votes)
Game pháo đài cuối cùng, 6.0 out of 10 based on 7 ratings
trên Facebook .

{ 0 comments… add one now }

Gửi phản hồi cho bài viết : Game pháo đài cuối cùng

Leave a Comment